Naša golfová túra 2017

 

Leták:

Ceny fee a štartovného:

Dvojica a jednotlivci, ktorí sa zúčastnia aspoň troch , zo štyroch turnajov na našej tour, majú jednotné fee a štartovné na všetkých turnajoch a to:

50,-€ fee a 20,-€ štartovné  ( štartovné pre riadnych členov domácich klubov je 20,-€ za predpokladu, že na domovskom ihrisku neplatia hracie FEE )

Ceny na jednotlivé turnaje v prípade účasti na menej ako troch turnajov budú uverejnené na www.skga.sk v sekcii TURNAJE – najneskôr 2 týždne pred konaním turnaja.

Propozície:

Propozície  pre  túru GOLF108  párov a generácií 2017 a aj  samostatne hrajúcich  JEDNOTLIVCOV

Túra golfových párov:  je určená pre dvojice – dvoj členné družstvo , , pričom platí že dvojicu musia tvoriť počas celej túry tie isté dve osoby.

Túra golfových generácií :  je určená pre dvojice – dvoj členné družstvo , ktoré tvoria dve osoby , z rôznych  generácií z jednej rodiny…. pričom platí že dvojicu musia tvoriť počas celej túry tie isté dve osoby

Túra golfových párov a generácií je určená aj pre jednotlivcov hrajúcich samostatne v samostatnej kategórii jednotlivcov.

 

HCP kategórie:

HCP       0  – 18                               stableford brutto kategória  ženy a kategória muži

HCP    18,1 – 36                             stableford netto  kategória  ženy a kategória  muži

HCP    37 – 54                                stableford netto kategória  ženy a kategória  muži

Vložené súťaže : longest drive ženy , longest drive muži , nearest to the PIN

Na otvorenie jednotlivých kategórií je potrebný počet minimálne 10 hráčov  .

V prípade , že sa kategória kôli malému počtu hráčov neotvorí , prihlásení hráči hrajú v kategórií s limitným HCP najbližšej nižšej HCP.

viac info na +421 948 22 77 73

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom.

Muži : zo žltých odpalísk ( HCP 0 – 18 biele ),modré

Ženy : z červených ( HCP 0 – 18 modré ) , deti do dovŕšenia veku 12 rokov v deň turnaja

(pokiaľ miestne ihrisko nevyužíva iné značenie).

VYHODNOTENIE  JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV A CELEJ TÚRY:

Každý z účastníkov turnaja hrá vo dvojici sám  za seba HCP turnaj , s úpravou HCP , po skončení turnaja sa pridelia každému hráčovi podľa umiestnenia vo svojej kategórií  bonusové body ( viď nižšie…) a tieto sa potom za dvojicu sčítajú a súčet bodov z troch najlepších turnajov bez rozdielu HCP a kategórií je umiestnením v súťaži o celkového víťaza túry a umiestnení na celkovom druhom a celkovom treťom mieste.

Vyhodnotenie turnaja  prebehne do 60 minút od príchodu posledného hráča z ihriska a odovzdania jeho score karty.

 

Na každom turnaji budú vyhodnotení a ocenení trofejou a  vecnými cenami najlepší 3 hráči v každej z vyhlásených HCP kategórií a tri najlepšie dvojice , taktiež víťazi vložených súťaží: LDM , LDŽ, NTP

V prípade rovnakého výsledku súťaže viacerých hráčov, rozhoduje o umiestnení vyšší počet STBF na posledných 9 , 6 , 3 , poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné,víťazom sa stáva hráč s horším HCP .

Cena pre celkových víťazov túry Párov aj Generácií na prvých troch miestach je nasledovná:

Prvé miesto pre pár a aj jednotlivca na TÚRE PÁROV a GENERÁCIÍ je týždenný pobyt – lyžovačka s ubytovanim , polpenziou a ski pasmi v lyžiarskom stredisku SNOWPARADISE Veľká Rača na chate Čučoriedka v zimnej sezóne 2017/2018

Druhé miesto pre pár a aj jednotlivca na TÚRE PÁROV a  GENERÁCIÍ je týždenný pobyt – lyžovačka s ubytovanim , polpenziou i v lyžiarskom stredisku SNOWPARADISE Veľká Rača na chate Čučoriedka v zimnej sezóne 2017/2018

Tretie miesto pre pár a aj jednotlivca na TÚRE PÁROV a GENERÁCIÍ je víkendový  pobyt – lyžovačka s ubytovanim , polpenziou  v lyžiarskom stredisku SNOWPARADISE Veľká Rača na chate Čučoriedka v zimnej sezóne 2017/2018

Celkovými   víťazmi  túry v kategórií  Párov a Generácii –  sa vyhodnotia prvé tri dvojice a  traja jednotlivci umiestnený na prvých troch miestach  s najväčším počtom získaných  bodov za umiestnenie na 3  z celkovo 4 turnajov .

V prípade rovnosti bodov jednotlivých dvojíc rozhoduje výsledok na poslednom turnaji a v prípade rovnosti bodov na poslednom turnaji , rozhoduje rozstrel jedného hráča z páru postupne až do výhry na prvej jamke . ( upozorňujeme , že môže nastať situácia  , že ak chce dvojica získať umiestnenie na jednom z prvých troch miest , bude sa musieť zúčastniť posledného turnaja )

Body sa získavajú nasledovne:

1 miesto – 10 bodov , 2 miesto – 9 bodov …………………..10 miesto – 1 bod

za každú výhru vo vloženej súťaži si hráč pripíše 5 bodov do celkového hodnotenia

Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie, či zhoršenie si HCP, z jednej kategórie do druhej, prenesie si svoje dovtedy získané body do novej kategórie.

Na záver sa sčítajú body obom hráčom z dvojice a aj jednotlivcovi , a ich výsledný súčet z 3 najlepších turnajov je potom ich skóre do celkového hodnotenia.( systém vyhodnotenia je rovnaký pre obe kategórie Páry  a Generácie a aj jednotlivcoch)

Víťazné dvojice a aj jednotlivcov na prvých troch miestach v oboch kategóriách : Párov a Generácií  sa musia zúčastniť  aspoň troch turnajov, pričom sa do celkového hodnotenia započítavajú najlepšie 3 súčty bodových hodnotení dvojice.

Podmienkou pre vyhlásenie celkových víťazov túry je , že  v kategórií Pary a Generácie splní podmienku troch štartov minimálne 5 dvojíc a to isté platí pre túru  jednotlivcov .

  • turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A.
  • miestnych pravidiel ihriska
  • pravidiel GTNR ( golfová túra našej rodiny )

a nasledovné:

  • Hráči sú povinní zaregistrovať sa najneskôr 30 minút pred štartom.
  • Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 10 minút pred svojim štartovacím časom.( penalizácia – 2 trestné body )
  • Telefonovanie počas hry je zakázané.
  • Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu prostredníctvom maršalov a rozhodcov.
  • Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia riaditeľovi turnaja.
  • Používanie meracích zariadení je povolené.
  • V prípade zdržovania tempa hry bude hráč najskôr upozornený ,  druhé upozornenie bude znamenať 2 trestné body na jamke , kde bol hráč upozornený a ak ani po druhom upozornení hráč nezmení svoje tempo hry bude na základe rozhodnutia riaditeľa túry diskvalifikovaný.

Súťažný výbor si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na prípadné doplnenie technických ustanovení a to i pre prípad nových skutočností a potrieb počas turnaja.

viac info na +421 948 22 77 73       mail: golf108@golf108.eu